• Väderskyddad skola Södra Sandby
  Elastolit R01
  1000 m²
  28 april 2015
 • Isolerat tak Bronsgatan Hörby
  Elastolit 001 Pansargrå
  2000 m²
  28 april 2015
 • Kristallsvart Slättäckning Smygehamn
  Listtak
  300 m²
  28 april 2015
 • Möllan Östraby
  Elastolit 001 Kristallsvart
  500 m²
  26 februari 2015
  Ännu ett snyggt listtak
 • Testobjekt Östraby
  Elastolit R01
  500 m²
  26 februari 2015
  Snygg mölla med bästa tätskiktet

Material & Garantier

VI samarbetar med Sveriges äldsta producent av tätskikt för tak sedan lång tid tillbaka.
Trebolit har sedan 1889 tillverkat materialet och vi har sedan många år tillbaka lagt denna
svenskproducerade kvalitetspapp. Nedan följer en lista på vilka leverantörer vi samarbetar med.
Utöver det kan vi även uppvisa följande certifikat och auktorisationer:

Heta Arbete.
Bygga ställning upp till 9 meter.
Förarecertifikat mobila arbetsplattformar.
Körning av kranbil med yrkesbevis.
Truckutbildning.
Genom Trebolit AB har vi kvalitet-arbetsmiljö-miljösystem utbildning och KAM system.
Vi är också auktoriserade takentreprenörer avseende Trebolits produkter.
Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U
Utbildning genom Tätskiktsgarantier i Norden AB för exponerade tak och dolda tätskikt.
Och en intern utbildning i bemötande av kunder och sunt förnuft med Hörby Taktek AB’s Policy.

Trebolit utvecklar och marknadsför tätskiktsprodukter och andra byggprodukter speciellt anpassade för den svenska marknaden och det nordiska klimatet. Vi startade vår verksamhet redan 1889, vilket innebär att vi är Sveriges äldsta företag i branschen. Därför kan vi lugnt påstå att vi mer än väl vet vad som krävs för att producera tätskikt som ger lång och trygg livslängd. Alla våra tätskiktssystem omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom samarbete med auktoriserade takentreprenörer och AB Tätskiktsgarantier i Norden.
Tätskiktsgarantier™ erbjuder marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak. Ansvarsutfästelsen omfattar material, följdskador och entreprenörens arbete och lämnas av auktoriserade takentreprenörer. Ansvarsutfästelsen är knuten till fastigheten oavsett ägare vilket även är en trygghet vid en eventuell försäljning. Ansvarsutfästelsen är på 10 + 5 år där efter den tioåriga garantin löper ytterligare 5 års förlängd materialgaranti.
Jackofoam® (XPS) och Jackopor® (EPS) – miljövänlig isolering. Ökad användning av isolering är både lönsamt och bra för klimatet. Jackofoam® var världens första kommersiellt tillgängliga isoleringsskiva av extruderad polystyren, med en stor andel recirkulerat material, ofta kallad "miljöskivan". Jackofoam® och Jackopor® är organiska produkter och därmed brännbara. Jackon arbetar kontinuerligt med att utveckla mer miljövänliga produkter.